“માવડી જન્મ દિવસ મુબારક”

DEAREST… maa

HAPPY BIRTH DAY

મારી માવડી…

મધુરી! નામથી પણ વધારે ગુણી!!

સાત જન્મ તારા પેટે અવતાર લઈ તારા જેવું જ થવા કોશીશ કરીએ એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના.

આ 95yrs (પંચાન્નુ ) વર્ષે પણ

જુવાનને શરમાવે તેવી વિચારસરણી,આનંદ

સતત ગીતો ગાવાં,

ભજનગાવાં,હનુમાનચાલીસા, રામરક્ષા,શિવમહિમ્નસ્તોત્ર,

શક્રાદય,

ક્રિકેટ, ટીવીના સમાચાર

બધું જ માણવું, પોતાને ભાવતું ખાવાનું “જાતે બનાવી”મજા કરવી

બાળ સહજ નિખાલસ,

નિજાનંદમાં મસ્ત..

માવડી -મારી મા-

આજના પંચાણુમા જન્મદિવસે–

તું જેવી છો તેવી જ

અમને જનમોજન્મ મળતી રહે..

HAPPY BIRTH DAY

શતમ્ જીવઃ શરદ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: