“જીવનરંગ-આધુનિકાના”

આ જિંદગીને માણવી,મારે તારા સંગાથે, ઘટઘટમાં ઘોડા થનગનતા તારા સંગાથે મારે મહાલવીને માણવી’તી જિંદગીને!! મારા જીવનના પીંજરામાં બેઠી’તી હું તો, ‘પીયુ-પીયુ’ જપતી’તી ત્યાં જિંદગીના રસ્તે, જોયો,મોડ મેં તો એવો કે, ‘તું હી તું-તું હી તું’ના જાપ છોડી ‘મમ્માયા મમ્માયા’માં મર્માળું મલકાતી ‘MOTIVE’ના મહેલોમાં મોટા એ સાહેબોને ‘સલામસાબ’ કરતી હું, ‘પીયુ-પીયુ’ પોકરવાનું છોડી પલકવારમાં,પતિના પગલાંને પીંખતી!Continue reading ““જીવનરંગ-આધુનિકાના””

“હાથી જીવે તો લાખનો-મરે તો સવા લાખનો”

“હાથી જીવે તો લાખનો- મરે તો સવા લાખનો” મુક્તિદા કુમાર ‘મનચલી’ ————————— મસ્ત… વાતે વા..તો હેં…હેં!?? ..હોંચી ….. હોંચી.. હોં..ઓંઓચીઈઈઈ. “ગર્દભભાઈ ચોપગાની ઘટતી ગુલામી”! ગમનભાઈ બેપગા ગાતા એવાં ગીતો રે! ચોપગા ગર્દભને મારીએ તો લાખના ચો-લાખ! લે બોલ? જીવના જલ્લાદ! ચોપગાંને મારીને, ચાંમડાંથી માંડીને- રગરગનાં ખૂન એતો પીતો! ત્યાં વસ્તીને ખિતાબ? કે,રૂપિયાના હિસાબ! આ તો,Continue reading ““હાથી જીવે તો લાખનો-મરે તો સવા લાખનો””

“મારો વેપાર-“હાસ્ય”

હસીને,હસવા સમી નવ બનાવ જિંદગી!! હસ્યા એના ઘર વસ્યા? ખરીદી નથી શકાતું હાસ્ય બઝારમાં, એ ‘મારા’ થકી, મુફતમાં મળે છે!! મારી વાતો સાંભળી, ખુશ રહો ખુશ થાવ ખુશ કરો!!! તમે ખુશ,તો હું ખુશ તું ખુશ તે ખુશ તમે સૌ ખુશ તમે ખુશ-અમે ખુશ સમસ્ત દુનિયા ખુશ, ના ખરીદ હાસ્ય! ખરીદી નથી શકાતું એ ‘મારા થકી’Continue reading ““મારો વેપાર-“હાસ્ય””

“જીવનરંગ-આધુનિકાના”

આ જિંદગીને માણવી,મારે તારા સંગાથે,ઘટઘટમાં ઘોડા થનગનતા તારા સંગાથે મારે મહાલવીને માણવી’તી જિંદગીને!!મારા જીવનના પીંજરામાં બેઠી’તી હું તો,‘પીયુ-પીયુ’જપતી’તી ત્યાંજિંદગીના રસ્તે,જોયો,મોડ મેં તો એવો કે,‘તું હી તું-તું હી તું’ના જાપ છોડી‘મમ્માયા મમ્માયા’માં મર્માળું મલકાતી‘MOTIVE’ના મહેલોમાં મોટા એ સાહેબોને ‘સલામસાબ’ કરતી હું,‘પીયુ-પીયુ’ પોકરવાનું છોડીપલકવારમાં,પતિના પગલાંને પીંખતી!‘સલામસાબ’-‘સલામસાબના સથવારે..પડઘમ આધુનિકાના વગાડતી..આ જિંદગીને માણવી મારે, તારા સંગાથેમહાલવી-માણવીતીકોના સંગાથે???મારે રકઝક,આ જિંદગીમાંખાતાં/પીતાંનેContinue reading ““જીવનરંગ-આધુનિકાના””

“કુદરત સાથે સંવાદ”

“કુદરત સાથે સંવાદ કરવા… આપ્યા તો બધાને હતા, એ રિમોટ કન્ટ્રોલ, હદ બહારની દોડમાં… કોઈએ ખોઈ નાખ્યા…, કોઈએ ખોટવી નાખ્યા…. એ અતરાત્માના અવાજ…ને..!” ——–ઇસબ મલેક “અંગાર” અમારી ભાષા કચ્છી ભાષામાં કહેવાય છે “તોકે ચઈ વ્યો,ઈ મુકે ચઈ વ્યો!” મન બધું જ જાણતું હોય છે. આસ્થા-વિશ્વાસ,દગો-ફટકો,દયા-કરુણા,દેવું-લેવુ,ગુસ્સો-આનંદ,ધરમ-કરમ..આ બધું જ મનમાં જ રહે છે. મન તમારું પોતાનું છે!”મનContinue reading ““કુદરત સાથે સંવાદ””

વિશ્વ જળ દિવસ

જળ એ જ જીવન. મુક્તિદા કુમાર ‘મનચલી’ ************ એક જમાનામાં અર્ધી બાલ્ટીથી નહાતાં! કપડાં ધોતાં -મેલું, વચલું અને ચોક્ખે પાણી, મેલું જાતું ઓટલા ધોવા, વચલાથી ફરી કપડાં પલળે! ચોક્ખે પાણી નાહી લેવાતું.. પાણીના અમે ‘પુણ્ય કમાતાં’, પાણી પાઈ અતિથિ પૂજાતા!! નદી/નાળાની પૂજા કરતા, આજેતો નળ ખોલી પાણી જાતું ! પાયખાનામાં ફ્લશ થઈ જાતું! ચોક્ખાઈના બણગાContinue reading “વિશ્વ જળ દિવસ”

“અંતર કૉરોનાથી કે માણસથી…?”

“આ કોરોના ખોટો કૂદી પડ્યો. અને અપજશ લઈ ગયો.., નહિતર આમેય, માણસ માણસ વચ્ચે… અંતરતો વધતું જ હતું.” ( ઇસબ મલેક “અંગાર”) ડુંગરા દૂરથી રળિયામણા! આ પહાડ ઉપર ટેકરી, લીલાં લીલાં ઝાડવાં, એમાં દોડાદોડી કરતાં જંગલી જાનવરો,પહાડની ખીણ,પહાડની ટેકરીની ઉપરથી પહાડ પરથી પસાર થઈ ખીણ તરફ વહેતું ઝરણું, બાજુમાં એક નાનકડું મંદિર,મંદિર ઉપર ફરફર થતીContinue reading ““અંતર કૉરોનાથી કે માણસથી…?””

“વધામણાં વસંતનાં”

પગલે પગલે રે,પાનખર, ને કોરાધાકોડ,એકલસૂડાં ઝાડવાંની ડાળીઓ! એ પંખીડાંનો ચહચહાટ હા સાવ લૂખો લાગે ! જોને આ પગલે પગલે તે પાનખરની પાછળ, ફૂટતી એ ગુલાબી કીસલય-કૂંપળીઓ!! હારે!!વસંતની વધામણી દે હો જી. આજ ઓચ્છવ ઊજવાય પંચમી! વસંતનો ખિલખિલાટ ચહચહાટ, કુંજગલી કરતી.સજતી સજાવતી આનંદે ધરા. આજ પંચમીનારે ગીત ગાતી ગાતી પગલે પગલે રે, પાનખરને… ફુલડે ફુલડાથી ફોરમContinue reading ““વધામણાં વસંતનાં””

“ફોર એવર ટ્વેન્ટીવન”

ઘરડી ઘોડી લાલ લગામ! દુઃખડાં ડોશી? મને તો “લાલ લગામ”જ બની રહેવું ગમે છે.. મારા પાસે મિલ્કતછે,તંદુરસ્તીછે, સંસ્કાર છે, હું ખાઉં છું-પીયું છું- મઝા કરું છું.. એકલી નહિ,સૌની સાથે- સૌના સથવારે- સૌને ખુશીઓ બાંટું છું. હું મારું જીવન એવું જીવું છું કે.. ઉદાહરણ બનું. નાના બાળકથી લઈને વડીલો ..સૌ, મને જોઈને કહે કે યાર.. “તુંContinue reading ““ફોર એવર ટ્વેન્ટીવન””

” જિંદગાની જગમગાવતી થપ્પડ”

સ્ત્રીની થપ્પડ?! માર ખાવાની મજા માની થપ્પડ,મિત્રની થપ્પડ, ગમતી છોકરીને નજરાવતાં ખાધી થપ્પડ!! જ્યાં ખાધી થપ્પડ હતી “સ્રીલીંગ”માં! યા દેવી સર્વ ભૂતેષુ?? “થપ્પડ રૂપેણ સંસ્થિતા”!! આ જિંદગીની થપ્પડ?થપ્પડ આ જિંદગીની થપ્પડ? અસહ્ય.. યાદ છે મને મમ્મીની થપ્પડ પપ્પાની થપ્પડ શિક્ષકની થપ્પડ મિત્રની થપ્પડ થપ્પડ થપ્પડ થપ્પડ ખાવાનું ”નભાવે’ ખા,માના હાથની એક થપ્પડ કપડાં નફાવે? માનીContinue reading “” જિંદગાની જગમગાવતી થપ્પડ””