“જીવનરંગ-આધુનિકાના”

આ જિંદગીને માણવી,મારે તારા સંગાથે, ઘટઘટમાં ઘોડા થનગનતા તારા સંગાથે મારે મહાલવીને માણવી’તી જિંદગીને!! મારા જીવનના પીંજરામાં બેઠી’તી હું તો, ‘પીયુ-પીયુ’ જપતી’તી ત્યાં જિંદગીના રસ્તે, જોયો,મોડ મેં તો એવો કે, ‘તું હી તું-તું હી તું’ના જાપ છોડી ‘મમ્માયા મમ્માયા’માં મર્માળું મલકાતી ‘MOTIVE’ના મહેલોમાં મોટા એ સાહેબોને ‘સલામસાબ’ કરતી હું, ‘પીયુ-પીયુ’ પોકરવાનું છોડી પલકવારમાં,પતિના પગલાંને પીંખતી!Continue reading ““જીવનરંગ-આધુનિકાના””

“મારો વેપાર-“હાસ્ય”

હસીને,હસવા સમી નવ બનાવ જિંદગી!! હસ્યા એના ઘર વસ્યા? ખરીદી નથી શકાતું હાસ્ય બઝારમાં, એ ‘મારા’ થકી, મુફતમાં મળે છે!! મારી વાતો સાંભળી, ખુશ રહો ખુશ થાવ ખુશ કરો!!! તમે ખુશ,તો હું ખુશ તું ખુશ તે ખુશ તમે સૌ ખુશ તમે ખુશ-અમે ખુશ સમસ્ત દુનિયા ખુશ, ના ખરીદ હાસ્ય! ખરીદી નથી શકાતું એ ‘મારા થકી’Continue reading ““મારો વેપાર-“હાસ્ય””

“જીવનરંગ-આધુનિકાના”

આ જિંદગીને માણવી,મારે તારા સંગાથે,ઘટઘટમાં ઘોડા થનગનતા તારા સંગાથે મારે મહાલવીને માણવી’તી જિંદગીને!!મારા જીવનના પીંજરામાં બેઠી’તી હું તો,‘પીયુ-પીયુ’જપતી’તી ત્યાંજિંદગીના રસ્તે,જોયો,મોડ મેં તો એવો કે,‘તું હી તું-તું હી તું’ના જાપ છોડી‘મમ્માયા મમ્માયા’માં મર્માળું મલકાતી‘MOTIVE’ના મહેલોમાં મોટા એ સાહેબોને ‘સલામસાબ’ કરતી હું,‘પીયુ-પીયુ’ પોકરવાનું છોડીપલકવારમાં,પતિના પગલાંને પીંખતી!‘સલામસાબ’-‘સલામસાબના સથવારે..પડઘમ આધુનિકાના વગાડતી..આ જિંદગીને માણવી મારે, તારા સંગાથેમહાલવી-માણવીતીકોના સંગાથે???મારે રકઝક,આ જિંદગીમાંખાતાં/પીતાંનેContinue reading ““જીવનરંગ-આધુનિકાના””

વિશ્વ જળ દિવસ

જળ એ જ જીવન. મુક્તિદા કુમાર ‘મનચલી’ ************ એક જમાનામાં અર્ધી બાલ્ટીથી નહાતાં! કપડાં ધોતાં -મેલું, વચલું અને ચોક્ખે પાણી, મેલું જાતું ઓટલા ધોવા, વચલાથી ફરી કપડાં પલળે! ચોક્ખે પાણી નાહી લેવાતું.. પાણીના અમે ‘પુણ્ય કમાતાં’, પાણી પાઈ અતિથિ પૂજાતા!! નદી/નાળાની પૂજા કરતા, આજેતો નળ ખોલી પાણી જાતું ! પાયખાનામાં ફ્લશ થઈ જાતું! ચોક્ખાઈના બણગાContinue reading “વિશ્વ જળ દિવસ”

“વધામણાં વસંતનાં”

પગલે પગલે રે,પાનખર, ને કોરાધાકોડ,એકલસૂડાં ઝાડવાંની ડાળીઓ! એ પંખીડાંનો ચહચહાટ હા સાવ લૂખો લાગે ! જોને આ પગલે પગલે તે પાનખરની પાછળ, ફૂટતી એ ગુલાબી કીસલય-કૂંપળીઓ!! હારે!!વસંતની વધામણી દે હો જી. આજ ઓચ્છવ ઊજવાય પંચમી! વસંતનો ખિલખિલાટ ચહચહાટ, કુંજગલી કરતી.સજતી સજાવતી આનંદે ધરા. આજ પંચમીનારે ગીત ગાતી ગાતી પગલે પગલે રે, પાનખરને… ફુલડે ફુલડાથી ફોરમContinue reading ““વધામણાં વસંતનાં””

” જિંદગાની જગમગાવતી થપ્પડ”

સ્ત્રીની થપ્પડ?! માર ખાવાની મજા માની થપ્પડ,મિત્રની થપ્પડ, ગમતી છોકરીને નજરાવતાં ખાધી થપ્પડ!! જ્યાં ખાધી થપ્પડ હતી “સ્રીલીંગ”માં! યા દેવી સર્વ ભૂતેષુ?? “થપ્પડ રૂપેણ સંસ્થિતા”!! આ જિંદગીની થપ્પડ?થપ્પડ આ જિંદગીની થપ્પડ? અસહ્ય.. યાદ છે મને મમ્મીની થપ્પડ પપ્પાની થપ્પડ શિક્ષકની થપ્પડ મિત્રની થપ્પડ થપ્પડ થપ્પડ થપ્પડ ખાવાનું ”નભાવે’ ખા,માના હાથની એક થપ્પડ કપડાં નફાવે? માનીContinue reading “” જિંદગાની જગમગાવતી થપ્પડ””

“આ.. જ ‘ક્ષણ’..છે”!

હું હસું કે તું હસે!આજ ક્ષણ છે,એ જ ક્ષણ છે.આવતી જતી નથી !એજ એ છે ક્ષણ હવે!ભૂતમાં,ભવિષ્યમાં, વર્તમાનમાં પણ!છે હાથમાં! કે,ગુંજે ગાલ!ક્ષણ.તું જોતો રહે.. એ ‘આજ-કાલ’!ક્ષણઆવ નહિ,આદર નહિ,બસ “હું” જ એવું મર્મ મનનુંમાન મળતું “મુજ”ને મળતુંતુજમાં તારું રૂપ ધરતું,આજ હું છું,કાલ તું છો !તું હસે કે હું હસું! કાલે હશે સૌ?હું હસું કે તું હસે?આContinue reading ““આ.. જ ‘ક્ષણ’..છે”!”

“મન મારું મતવાલું”

આજ તો મજા છે જિંદગીનીમન હોયતો માળવે જવાય.મન મારું મનનો રાજા! મન મારું મતવાલું. મનથી જાગવું,મનથી સૂવું મનથી કરગરવું.મન હોય તો મંદિર જાવુમનમાં રડવું,મનમાં રાંડવું.કોઈને કદિ ના કવરાવવું.મનનું ભાવતું ખાવુ,મનનું ગમતું ગાવું,મન હોયતો માળવેજાવું. મનથી મોજીલા થાવું,મનથી જ મોજમાં રહેવું.આ જ તો મજા છે જિંદગીનીઆજને આજે અત્યારે માણી લેવું. મનમારીને મીર ના થાવુંજગમોટું તો મનContinue reading ““મન મારું મતવાલું””

આકાશ મારી અગાશીનું

એક એક આભલાના, તારલામાં ટમકંતો તારોને મારો એ પ્રેમ!મારી અગાશીનું,આટલુંક વિશ્વ! આકાશે અણુ અણુમાં વ્યાપતું.દિલના ઊંડાણ એવાં માપ્યાં અગાધ,જ્યારે અગાશી બદલાઈ અકાશમાં!જે દેખાય એજ મારું,’મારું’આખું આકાશ હવે મારું!મારી અગા‌શીમાં ગમતો સિતારો!ચંદ્રનો પ્રકાશ!નહિ શિતળતા?ઘેરા અંધકાર વચ્ચે ચમકંતું ?મારા વિચારોનું ઝૂમખું આકાશથી નીચે ઉતારું,મારી નાનકડી આંખમાં સમાય,આકાશને નીચે ઉતાર્યું,અગાશીમાં સમાય ?મારી નાનકડી આંખમાં સમાય!કીકીથી નાનું આકાશ.અગાશીનું આકાશ!Continue reading “આકાશ મારી અગાશીનું”

“દ્વંદ્વ આ જગતનાં”

દ્વંદ્વ આ જગતમાં જોવાં ગમે તને? દ્વંદ્વ આ જગતનાં જોવાં ગમે તને? થાશે-નહિ થાય,મળશે-નહિ મળે,  કાળા/ધોળાની એ રમત જઈ..અજવાળે પરખાતી! સૂરજ-ચાંદ કે આખું જગત! દ્વંદ્વ આ જગતનાં જોવાં ગમે તને?            હું અને તું, તમે અને અમે,           દિવસ-રાત,ઘૂમ્યા કરે!            પુરુષ-સ્ત્રી,જીવનની કેડી?            ઉપર-નીચે! મંજિલ સુધી ચાલ્યા કરે! આનંદ-મંગળ, નફરત-પ્રેમ, જીવન-મૃત્યુ,સાજું-માંદુ,મારું-તારું, છળ-કપટચાલ્યા કરે! કાલેહતી-આજેContinue reading ““દ્વંદ્વ આ જગતનાં””